Traduções em português:

  • Erik Erikson   

Exemplos de frases com "Erik Homburger Erikson", memória de tradução

add example
Tak for hjælp med plakaten til Eriksons time, Pensel- pikAnormal, obrigado pela ajuda com o poster para a aula do Erikson
I The Eight Ages of Man skriver Erikson, at barnet-- ofte fantaserer om at være tigerErikson afirma, em " Conhecer as Oito Idades do Homem ", que a criança imagina frequentemente ser um tigre
Sagsøgere: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Frankrig), Du Pont Portugal Serviços (Lissabon, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spanien), Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgien), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano, Italien), Du Pont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Nederlandene), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Tyskland), DuPont CZ s.r.o. (Prag, Den Tjekkiske Republik), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Ungarn), DuPont Poland Sp.z o.o. (Warszawa, Polen), DuPont Romania Srl (Bukarest, Rumænien), Du Pont (UK) Ltd (Herts, Det Forenede Kongerige), Du PontAGro Hellas SA (Athen, Grækenland), DuPont International Operations Sarl (Schweiz), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, Frankrig) (ved lawyers D. Waelbroeck og N. RampalRecorrentes: Du Pont de Nemours (França) SAS (Puteaux, França) Du Pont Portugal Serviços (Lisboa, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Espanha), Du Pont de Nemours (Bélgica) BVBA (Mechelen, Bélgica), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milão, Itália), Du Pont de Nemours (Países Baixos) BV (Dordrecht, Países Baixos), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Alemanha), DuPont CZ s.r.o. (Praga, República Checa), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Hungria), DuPont Poland Sp.z o.o. (Varsóvia, Polónia), DuPont Romania Srl (Bucareste, Roménia), Du Pont (UK) Ltd (Herts, Reino Unido), Du PontAGro Hellas SA (Atenas, Grécia), DuPont International Operations Sarl (Suiça), DuPont Solutions (França) SAS (Puteaux, França) (Representantes: D. Waelbroeck, N. Rampal, lawyers
Sagsøgere: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Frankrig), Du Pont Portugal- Serviços, Sociedada Unipessoal, Lda (Lissabon, Portugal), Du Pont Ibérica, SL (Barcelona, Spanien), E.I. du Pont de Nemours & Co. USA (Wilmington, Delaware, De Forenede Stater), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano, Italien), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Nederlandene), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg von der Höhe, Tyskland), DuPont Poland sp. z o.o. (Warszawa, Polen), DuPont Romania Srl (Bukarest, Rumænien), DuPont International Operations SARL (Le Grand-Saconnex, Schweiz), Du Pont de Nemours International SA (Le Grand-Saconnex, Schweiz), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux), Du Pont Agro Hellas AE (Khalandri, Grækenland) (ved lawyers D. Waelbroeck og I. AntypasDemandantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, França); Du Pont Portugal- Serviços, Sociedada Unipessoal, Lda (Lisboa, Portugal); Du Pont Ibérica, SL (Barcelona, Espanha); E. I. du Pont de Nemours & Co. USA (Wilmington, Delaware, Estados Unidos); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milão, Itália); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Países Baixos); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg von der Höhe, Alemanha); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsóvia, Polónia); DuPont Romania Srl (Bucareste, Roménia); DuPont International Operations SARL (Grand-Saconnex, Suiça); Du Pont de Nemours International SA (Grand-Saconnex); DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grécia) (Representantes: D. Walbroeck e I. Antypas, advogados
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-‧ Bad Homburg v. d. H., Tyskland Tel-NoFresenius Kabi Deutschland GmbH, D-‧ Bad Homburg v. d. H., Alemanha Tel-No
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-‧ Bad Homburg v. d. H., Tyskland Tel-NoFresenius Kabi Deutschland Ciprofloxacin Kabi GmbH, ‧ mg/‧ ml, D-‧ Bad Homburg solution for v. d. H., infusion Alemanha Tel-No
Sagsøger: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Tyskland) (ved Rechtsanwälte G. Würtenberger og R. KunzeRecorrente: Meda Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Alemanha) (representantes: G. Würtenberger e R. Kunze, advogados
Sagsøgere: Du Pont de Nemours (Frankrig) SAS (Puteaux, Frankrig), Du Pont Portugal- Serviços, sociedade unipessoal, Ld.a (Lissabon, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spanien), E.I. du Pont de Nemours & Co (Wilmington, De Forenede Stater), Du Pont de Nemours Italiana SRL (Milano, Italien), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Nederlandene), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg v.dRecorrentes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, França), Du Pont Portugal- Serviços, sociedade unipessoal, Ld.a (Lisboa, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Espanha), E.I. du Pont de Nemours & Co (Wilmington, Estados Unidos), Du Pont de Nemours Italiana SRL (Milão, Itália), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Países Baixos), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg v.d
Sagsøger: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Tyskland) (ved Rechtsanwälte G. Würtenberger og R. KunzeRecorrente: MEDA Pharma GmbH & Co. KG (Bad Homburg, Alemanha) (Representantes: G. Würtenberger e R. Kunze, advogados
Sagsøgere: Du Pont de Nemours (Frankrig) SAS (Puteaux, Frankrig), Du Pont Portugal- Serviços, Sociedada Unipessoal Lda (Lissabon, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spanien), Du Pont de Nemours (Belgien) BVBA (Mechelen, Belgien), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano, Italien), Du Pont De Nemours (Nederlandene) BV (Dordrecht, Nederlandene), Du Pont de Nemours (Tyskland) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Tyskland), DuPont CZ s.r.o. (Prag, Den Tjekkiske Republik), DuPont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaors, Ungarn); DuPont Poland sp. z o.o. (Warszawa, Polen), DuPont Romania Srl (Bucarest, Rumænien), DuPont (UK) Ltd (Herts, Det Forenede Kongerige), Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grækenland), DuPont International Operations SARL (Grand Saconnex, Schweiz), og DuPont Solutions (Frankrig) SAS (Puteaux) (ved avocats D. Waelbroeck og N. RampalDemandantes: Du Pont de Nemours (França) SAS (Puteaux, França); Du Pont Portugal- Serviços, Sociedade Unipessoal Lda (Lisboa, Portugal); Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Espanha); Du Pont de Nemours (Bélgica) BVBA (Mechelen, Bélgica); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milão, Itália); Du Pont De Nemours (Holanda) BV (Dordrecht, Países Baixos); Du Pont de Nemours (Alemanha) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Alemanha); DuPont CZ s.r.o. (Praga, República Checa); DuPont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaors, Hungria); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsovie, Polónia); DuPont Romania Srl (Bucarest, Roménia); DuPont (UK) Ltd (Herts, Reino Unido); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grécia); DuPont International Operations SARL (Grand Saconnex, Suíça); e DuPont Solutions (França) SAS (Puteaux) (Representantes: D. Waelbroeck e N. Rampal, advogados
De kalder mig smeden Erik, Erik dragedræberen, og Erik, helten af BurgundChamam- me Erik o ferreiro, Erik o caçador de dragões... e Erik o Herói de Burgund
De kalder mig smeden Erik, Erik, dragedræberen, og Erik, helten af BurgundChamam- me Erik o ferreiro, Erik o caçador de dragões... e Erik o herói de Burgund
Placeringen af enhver fil eller mappe i strukturen (også kaldet mappetræet), kan beskrives ved dens sti, som er en simpel liste af de mapper man skal gå ned igennem for at nå til målmappen eller filenet. For eksempel er/home/erik undermappen erik i undermappen hjem i topniveau-mappen, og/home/erik/ord. txt er filen ord. txt i denne undermappe. Den indledende/i disse stier repræsenterer topniveau-mappenA posição de qualquer ficheiro ou pasta na árvore pode ser descrita através da sua localização, a qual é uma lista simples das pastas que você teria de descer até atingir a pasta ou ficheiro de destino. Por exemplo, a pasta/home/ze é a subpasta ze da subpasta home da pasta de topo, e o/home/ze/nuno. txt é o ficheiro nuno. txt dentro desta subpasta. A/inicial nestas localizações representa a pasta do nível de topo
De kalder mig smeden Erik, Erik, dragedræberen, og Erik, helten af BurgundChamam-me Erik o ferreiro, Erik o caçador de dragões... e Erik o herói de Burgund
Åbn en mappe eller fil ved at angive dens sti (for eksempel/home/erik eller/home/erik/inger. txt) i en simpel dialogAbre uma pasta ou ficheiro indicando a sua localização (como por exemplo/home/ze ou/home/ze/nuno. txt) numa janela simples
Den ‧. juni ‧ modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel ‧ i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved SHV Holdings N.V. (SHV, Nederlandene) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele ERIKS N.V. (ERIKS, Nederlandene), jf. forordningens artikel ‧, stk. ‧, litra bA Comissão recebeu, em ‧ de Junho de ‧, uma notificação de um projecto de concentração nos termos do artigo ‧.o do Regulamento (CE) n.o ‧/‧ do Conselho, através da qual a empresa SHV Holdings N.V. (SHV, Países Baixos) adquire na acepção do n.o ‧, alínea b), do artigo ‧.o do Regulamento do Conselho, o controlo exclusivo da empresa ERIKS N.V. (ERIKS, Países Baixos), mediante aquisição de acções
Dette valg er mest nyttigt hvis du vil lave en ikon som skal åbne et bestemt program. Den åbner en dialog med tre fanebladesider. Den første, Generelt, er stedet hvor du vælger en ikon og teksten der vil være under den. Den anden side, Tilladelser, lader dig vælge hvem der kan bruge eller ændre ikonen. I Program siden skal du indgive Kommandoen der vil køre programmet, for eksempel, kedit for at starte & kedit; tekstredigering. kedit/home/erik/hvadsaa. txt vil åbne filen/home/erik/hvadsaa. txt i & kedit;. Avancerede tilvalg såsom de filtyper som programmet kan åbne er også tilgængelige fra denne sideEsta opção é a mais útil se desejar criar um ícone que irá abrir uma determinada aplicação. Isto fará abrir uma janela com três páginas. A primeira, a Geral, é onde você escolhe um ícone e o texto que irá aparecer em conjunto com o mesmo. A segunda página, a Permissões, permite-lhe seleccionar quem poderá usar ou modificar o ícone. Na página da Aplicação você deverá indicar o Comando que irá executar a aplicação, como por exemplo, o kedit para iniciar o editor de texto & kedit;. O kedit/home/ze/por_ fazer. txt iria abrir o ficheiro/home/ze/por_ fazer. txt no & kedit;. As opções avançadas como os tipos de ficheiros que a aplicação consegue abrir também estão disponíveis nesta página
Mostrando página 1. Encontradas 680 frase sentenças correspondentes Erik Homburger Erikson.Encontrada em 1,724 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.