Traduções em polonês:

  • Dzień Kobiet   

Exemplos de frases com "Dia Internacional da Mulher", memória de tradução

add example
pt Suponho que não seja inteiramente uma coincidência, uma vez que hoje, 8 de Março, é o Dia Internacional da Mulher mas, em qualquer caso, gostaria de saudar as suas iniciativas nessa matéria.
pl Przypuszczam, że nie jest to całkiem zbieg okoliczności, biorąc pod uwagę, że dziś, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet, ale i tak z zadowoleniem przyjmujemy Pana inicjatywy w tym zakresie.
pt Na semana passada celebrámos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
pl W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
pt Se quisermos enviar uma mensagem, aqui na Europa, no Dia Internacional da Mulher, essa mensagem deve ser: "salário igual para trabalho igual no mesmo local de trabalho, para os homens e mulheres”.
pl Jeżeli Europa ma w Międzynarodowym Dniu Kobiet wysłać jakiś komunikat, niech będzie nim jednakowa płaca za jednakową pracę w tym samym miejscu, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.
pt em nome do Grupo Verts/ALE. - (NL) Dia Internacional da Mulher, 8 de Março.
pl Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca.
pt O Dia Internacional da Mulher constitui para nós uma oportunidade para tomarmos o pulso à nossa política de igualdade dos géneros.
pl Międzynarodowy Dzień Kobiet to dla nas okazja, by zrobić bilans naszej polityki w obszarze równości płci.
pt Na sequência da visita de Gertrude Mongella, em 6 de Março de 2008, assinalando o Dia Internacional da Mulher, gostaria igualmente de dizer que temos muito que aprender com a sabedoria africana no que respeita à igualdade de géneros: é algo que se vive naquele continente e que é transmitido pela tradição oral entre as mulheres e os homens abençoados com uma boa saúde espiritual e mental.
pl Po wizycie Gertrude Mongelli w dniu 6 marca 2008 roku w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, mogę też powiedzieć, że możemy wiele się nauczyć z afrykańskiej mądrości w kwestii równości płci: to zjawisko istnieje tam i jest przekazywane w tradycji ustnej przez kobiety i mężczyzn, którzy cieszą się dobrym zdrowiem duchowym i umysłowym.
pt O estudo levado a cabo pela Organização Internacional do Trabalho e publicado por ocasião do Dia Internacional da Mulher põe claramente em evidência que a Europa não se pode permitir continuar a ignorar o potencial das mulheres, e que o acesso ao mercado de trabalho e a empregos dignos é crucial para alcançar a igualdade entre homens e mulheres.
pl W raporcie opracowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy opublikowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy wyraźnie stwierdzono, że Europa nie może już dłużej pozwalać sobie na ignorowanie potencjału kobiet i że dostęp kobiet do rynku pracy i godziwych miejsc pracy jest kluczowy dla osiągnięcia równości płci.
pt Centenário do Dia Internacional da Mulher
pl 100. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet
pt Hoje, por ocasião do centésimo aniversário do Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de pugnar uma vez mais por uma melhor representação das mulheres no Parlamento turco.
pl Dziś, w setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, pragnę raz jeszcze zaapelować o lepszą reprezentację kobiet w tureckim parlamencie.
pt Hoje, dia em que comemoramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, gostaria de enviar as minhas saudações a todas as mulheres.
pl Ponieważ obchodzimy setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim kobietom.
pt Manifesta a sua preocupação com a contínua discriminação das mulheres na lei e na prática, apesar de alguns progressos; condena o uso da violência e da discriminação contra as mulheres no Irão, que continua a ser um problema grave; condena também o uso da violência, pelas forças de segurança iranianas, contra mulheres que se reuniram no início do ano para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em ‧ de Março de ‧; condena ainda a interrupção violenta, pelas forças de segurança iranianas, de uma manifestação pacífica que teve lugar em ‧ de Junho de ‧, por homens e mulheres que defendiam o fim da discriminação jurídica contra as mulheres no Irão
pl wyraża zaniepokojenie nieustanną dyskryminacją kobiet w prawie i w praktyce, pomimo osiągnięcia pewnych postępów w tej dziedzinie; potępia stosowanie przemocy w stosunku do kobiet w Iranie oraz dyskryminację kobiet, które nadal stanowią poważny problem; potępia również zastosowanie przemocy przez służby bezpieczeństwa Iranu wobec kobiet zgromadzonych na obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu ‧ marca ‧ r.; potępia także gwałtowne przerwanie przez służby bezpieczeństwa Iranu pokojowej demonstracji w dniu ‧ czerwca ‧ r., podczas której uczestnicy domagali się zaprzestania dyskryminacji kobiet przez prawo w Iranie
pt Hoje, celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher.
pl Obchodzimy dzisiaj setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet.
pt (ET) O meu partido político costuma realizar visitas a jardins-de-infância por ocasião do Dia Internacional da Mulher, aproveitando para expressar a sua gratidão a quem neles trabalha.
pl (ET) Moja partia polityczna ma zwyczaj odwiedzania przedszkoli, najczęściej w okolicach Międzynarodowego Dnia Kobiet, po to by między innymi wyrazić uznanie dla osób tam zatrudnionych.
pt apresentada pela deputada Eva-Britt Svensson, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, ao Conselho, sobre o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres (B7-0220/2009), e
pl pytania ustnego skierowanego do Rady przez panią poseł Evę-Britt Svensson w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, dotyczącego Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - B7-0220/2009),
pt em nome do Grupo GUE/NGL. - Senhor Presidente, saudamos a luta das mulheres pela liberdade, o progresso social e a paz, num momento em que celebramos os 100 anos das comemorações do Dia Internacional da Mulher.
pl Panie Przewodniczący! Cieszy nas walka kobiet o wolność, postęp społeczny i pokój w momencie, kiedy świętujemy stulecie obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet.
pt Apenas um dias depois de celebrar o 100.o aniversário do Dia Internacional da Mulher, quero abordar em especial a situação das mulheres no Irão, e permitam-me que dedique esta intervenção não apenas às senhoras Sakineh Ashtiani e Zahra Bahrami, mas também a todas as mulheres que são detidas ou estão desaparecidas devido à actual repressão iraniana.
pl Zaledwie jeden dzień po obchodach stulecia Międzynarodowego Dnia Kobiet chciałabym w szczególny sposób nawiązać do sytuacji kobiet w Iranie i pozwolą Państwo, że zadedykuję to wystąpienie nie tylko Sakineh Ashtiani i Zahrze Bahrami, ale wszystkim kobietom zamkniętym w więzieniach i tym zaginionym w związku z bieżącymi represjami w Iranie.
pt Finalmente, neste centésimo aniversário do Dia Internacional da Mulher, gostaria de dedicar algumas palavras aos direitos das mulheres na Turquia.
pl I wreszcie dzisiaj, w stuletnią rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, podzielę się kilkoma przemyśleniami na temat praw kobiet w Turcji.
pt Sempre considerei o Parlamento Europeu uma importante instituição neste contexto, e quero prestar homenagem ao trabalho desenvolvido no sentido de promover a celebração do Dia Internacional da Mulher 2008, incluindo a conferência da semana passada.
pl Zawsze uznawałam Parlament Europejski za czołową instytucję w tej kwestii i chciałabym wyrazić uznanie za wysiłki włożone w to, aby świętować międzynarodowy dzień kobiet w 2008 r., włączając do tego zeszłotygodniową konferencję.
pt No Dia Internacional da Mulher também devemos afirmar que estes debates que têm lugar à quinta-feira à tarde merecem, pelo menos, o nível de presenças que neste momento se regista aqui no Plenário.
pl W Międzynarodowym Dniu Kobiet powinniśmy też powiedzieć, że te czwartkowe debaty zasługują co najmniej na taką sama frekwencję, jaką mamy na naszej obecnej sesji planarnej.
pt por escrito. - No Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, queremos dar visibilidade a este grave problema social, económico e político que põe em causa os direitos das mulheres nas mais diversas áreas: no trabalho, na família, na sociedade em geral.
pl W Europejskim Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet pragniemy zwrócić uwagę na ten poważny problem społeczny, gospodarczy i polityczny, który szkodzi prawom kobiet w wielu różnych obszarach, w tym w pracy, w ich rodzinach oraz w ogóle w społeczeństwie.
pt Tenho também uma breve declaração a fazer sobre o Dia Internacional da Mulher, ontem celebrado.
pl Chciałbym również wygłosić krótkie oświadczenie z okazji wczorajszego Międzynarodowego Dnia Kobiet.
pt Hoje, 8 de Março de 2011, é o Dia Internacional da Mulher.
pl Dzień dzisiejszy - 8 marca 2011 r. - to Międzynarodowy Dzień Kobiet.
pt Na votação de hoje sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia em 2010, votei contra, e hoje é o Dia Internacional da Mulher de todos os dias!
pl W dzisiejszym głosowaniu w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2010 roku głosowałem za odrzuceniem sprawozdania, choć mamy dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Kobiet!
pt Hoje, celebramos o Dia Internacional da Mulher e não há dúvida de que o acesso a tratamento e assistência é muito mais complicado no caso das mulheres.
pl Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, a dostęp do leczenia i pomocy wciąż jest dla kobiet o wiele trudniejszy.
pt Senhora Presidente; hoje é o dia 25 de Novembro, do décimo aniversário da instituição pela ONU do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres.
pl Pani przewodnicząca! Dziś jest 25 listopada i obchodzimy dziesiątą rocznicę ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Mostrando página 1. Encontradas 1172055 frase sentenças correspondentes Dia Internacional da Mulher.Encontrada em 314,209 ms.Memórias de tradução são criados por humanos, mas alinhados por computador, que pode causar erros. Eles vêm de muitas fontes e não são verificados. Ser avisado.